Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 11 - 9 - 1882 / 23 - 8 - 1960 Frans Van Dun Het grafmonument voor Frans Van Dun bevindt zich op perk E - V.

Frans van Dun was in 1920 bij de eerste bestuursleden van de harmonie “De Rode Garde”. In 1921 verkreeg hij de toestemming van het College dat de “Socialistische Werkersbond” een toneelfeest mocht organiseren. Frans Van Dun was tussen 1939 en 1945 en tussen 1953 en 1958 socialistisch schepen te Wilrijk. In 1945 en 1946 was hij er burgemeester. Tussen 1949 en 1954 was Frans Van Dun provincieraadslid.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,
voor de informatie.