Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Borsbeek 28 - 6 - 1909 / Wilrijk 5 - 2 - 1978 Frans Van Immerseel Het grafmonument voor Frans Van Immerseel bevindt zich op perk T, lijn V, graf 15.  Op het graf staat “kunstenaar voor zijn volk”.

Frans Van Immerseel was gehuwd met Margaretha Lanssens en stamt uit een oude adellijke familie. Hij heeft een haast niet te overzien oeuvre. Hij was een veelzijdig beeldende kunstenaar, schilder, graficus, kunstglazenier en stoetenbouwer. Hij was leerling van Alfred Ost. In 1932 verhuisde hij van Antwerpen naar Averbode en vond er werk als drukker en tekenaar in de Abdij van Averbode. Van Immerseel illustreerde er talrijke boeken en tekende korte humoristische stripverhalen voor Zonneland en Ons Kinderland. In de jaren 40 illustreerde hij heel wat spreekwoorden en maakte hij een reeks Vlaamse koppen. Vanaf de jaren 1950 kreeg hij meer en meer internationale bekendheid als glazenier (Dierenepos Reinaert de Vos) Frans Van Immerseel was bekend als auteur en ontwerper van optochten en praalstoeten. Hij organiseerde met succes de Kattenstoet te Ieper vanaf 1955. Hij organiseerde eveneens de eerste Geitenstoet te Wilrijk in 1965


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

 voor de informatie.