Zandvliet Zandvliet 14 – 3 – 1928 / Kapellen 30 – 4 – 2014 Kees Van der Goten Kees Van der Goten werd gecremeerd en zijn as werd uitgestrooid  op de strooiweide

Kees Van der Goten was heemkundige. Hij was op de hoogte van alles wat reilde en zeilde in de polderdorpen en  speelde een belangrijke rol in het Poldermuseum van Lillo. Hij schreef ook in “De Polder” en in “Polderheem”. Wanneer de vrt  met “Terug naar Oosterdonk” een serie wilde maken over de verdwenen polderdorpen werd een beroep gedaan op Kees Van der Goten als dialectcoach. Hij zorgde ervoor dat de acteurs een, bijgestuurd, dialect spraken dat in heel Vlaanderen verstaanbaar was.


Met dank aan Ludo Aertssen

voor de informatie.