Zandvliet Hugo Huysmans werd priester gewijd op 17 april 1955. Hij was onderpastoor van Sint-Jan- Baptist in  Berendrecht, van Sint-Eligius in Antwerpen, pastoor van Sint-Gertrudis in Zandvliet en mede-oprichter van het Davidsfonds Zandvliet - Berendrecht. Zandvliet 10 - 1 - 1930 / Zandvliet 2 - 11 - 2009 Hugo Huysmans Het grafmonument voor Hugo Huysmans bevindt zich op perk C.