Zandvliet Antwerpen 23 - 1 - 1811 / Antwerpen 10 - 2 - 1891 Edward Kums Het grafmonument voor Edward Kums bevindt zich tegen de kerkmuur. Collectie  AMVC-Letterenhuis Antwerpen