Zandvliet Maria Van Beringhen was de echtgenote van Henri Snacken , voormalig gemeentesecretaris van Zandvliet.  Met dank aan Ludo Aertssen voor de informatie. Kalmthout 7 - 9 - 1825 / Zandvliet 3 - 9 - 1908 Maria Van Beringhen Het grafmonument voor Maria Van Beringhen bevindt zich op perk C.