Zandvliet Constantinus Van den Maegdenbergh werd priester gewijd te Mechelen in 1897 Hij was kanunnik van het metropolitaans kapittel. Constantinus Van den Maegdenbergh was eveneens pastoor. Zandvliet 13 - 2 - 1874 / Zandvliet 5 - 12 – 1940 Constantinus Van den Maegdenbergh Het grafmonument voor  Constantinus Van den Maegdenbergh bevindt zich op perk B - I.