Zwaantjes Louis Eeckelaers was schepen van Merksem. Antwerpen 22 - 5 - 1926 / Brasschaat 7 - 4 - 1992 Louis Eeckelaers Het grafmonument voor Louis Eeckelaers bevindt zich op perk J.