Zwaantjes Jos Van den Wouwer was schepen van Merksem. Merksem 19 - 4 - 1900 / Merksem 24 - 1 - 1993 Jos Van den Wouwer Het grafmonument van Jos Van de Wouwer bevindt zich op perk J.