Sint-Rochus Sint Rochusstraat 2100 Deurne Aan de achterzijde van de kerk liggen Corneel Mayné, een scoutsleider die in 1927 omkwam, en pastoor Vervoort, die de Sint-Rochuskerk liet bouwen. De belangrijkste grafmonumenten bevinden zich links en rechts van de hoofdlaan. Achteraan een kalvarie.