Schoonselhof Antwerpen 8 - 7 - 1883 / 29 - 12 - 1942 Joannes Alexander Het grafmonument voor Joannes Alexander bevindt zich  op perk Y, rij 18, graf 21. Joannes Alexander was bureelbediende.