Schoonselhof Antwerpen 30 – 6 - 1867 / Antwerpen 27 - 12 - 1930 Frederik Andersen Het grafmonument voor Frederik Andersen bevindt zich op perk X, Oost, graf 18.

Frederik Andersen was zeeman.