Schoonselhof Antwerpen 1 – 6 – 1954 / Canillas de Aceituno 2 – 7 – 2020 Fabienne Arras Het grafmonument voor Fabienne Arras bevindt zich op perk R rij 07, graf 07

Fabienne Arras was jarenactief in de Antwerpse Bourlaschouwburg. Na haar pensioen gaf ze rondleidingen in de schouwburg en ze deelde haar grote kennis van de geschiedenis van de Bourla en van het theater enthousiast en met vele anekdotes tijdens de talloze rondleidingen die ze heeft gegeven. Ze was echtgenote van acteur Herbert Flack. Ze overleed na een val tijdens vakantie.