Schoonselhof Antwerpen 7 – 6 - 1886 / 9 - 1 - 1944 Jan Baarendse Het grafmonument voor Jan Baarendse bevindt zich op perk A, Noord, graf 08.

Jan Baarendse was bakker.