Schoonselhof Antwerpen 10 – 1 - 1914 / Wilrijk 7 - 12 - 1988 Anne Marie Bastin Het grafmonument voor Anne Marie Bastin bevindt zich op perk W 2, West, graf 04.

Anne Marie Bastin was huisvrouw.