Schoonselhof Antwerpen 29 – 12 - 1839 / Antwerpen 17 - 11 - 1928 Frans Bertrijn Het grafmonument voor Frans Bertrijn bevindt zich op perk Y, rij 04, graf 42.

Frans Bertrijn was rentenier.