Schoonselhof Antwerpen 7 – 7 - 1893 / Antwerpen 22 – 6 – 1961 Nicolaas Boost Nicolaas Boost werd begraven  op perk W – West, graf 32.

Nicolaas Boost was stichter van de Bostorijstfabriek.


Met dank aan Mia Boost

voor de informatie.