Schoonselhof Antwerpen 3 – 7 - 1877 / Antwerpen 28 - 2 - 1939 Victor Boudou Het grafmonument voor Victor Boudou bevindt zich op perk Y, rij 01, graf 20.

Victor Boudou was zeeman.