Schoonselhof Jules François Boury was vrederechter en voorzitter van het politietribunaal. Antwerpen 19 - 2 - 1863 / Antwerpen 19 - 6 - 1927 Jules François Boury Het grafmonument voor Jules François Boury bevindt zich op perk Z1, rij 23,, graf 04.