Schoonselhof Seraing 17 - 2 - 1789 / Antwerpen 15 - 4 - 1885 Laurent Mathieu  Brialmont Het grafmonument voor Laurent Mathieu Brialmont bevindt zich op perk Z1, rij 8. Het werd van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats overgebracht.