Schoonselhof Antwerpen 12 – 12 - 1888 / 8 - 8 - 1975 Victor Buelens Het grafmonument voor Victor Buelens bevindt zich op perk W1, Noord, graf 07.

Victor Buelens was haarkapper.