Schoonselhof Albert Bueninck was gemeentebediende. Antwerpen 27 - 2 - 1875 / 11 - 12 - 1949 Albert Bueninck Het grafmonument voor Albert Bueninck bevindt zich op perk U, rij E2, graf 11.