Schoonselhof Hoboken 29 - 3 - 1921 / Hoboken 7 - 2 - 2014 Julien Buytaert Het grafmonument voor Julien Buytaert bevindt zich op perk S.

Julien Buytaert was schilder-beeldhouwer-restaurateur.


Een heel persoonlijk verhaal over Julien Buytaert. Ik gaf ooit een lezing over de begraafplaats Schoonselhof in een Dienstencentrum in Hoboken. Na afloop kwam er een oude man naar mij, tot tranen bewogen en hij zei me “mijnheer, gij hebt mij de schoonste dag uit mijn leven bezorgd!”. Het was Julien. Wat bleek: hij had als beeldhouwer-restaurateur jaren op de begraafplaats Schoonselhof gewerkt. “Dat ik dat allemaal nog eens kon beleven. Prachtig!”. We babbelden nog wat en het bleek een wens van Julien te zijn om ooit nog eens op zijn Schoonselhof rond te lopen. Ik beloofde dat ik hem zou komen oppikken en dat we samen ‘zijn’ Schoonselhof zouden bezoeken. Enkele weken later was het zo ver. De mensen van het Dienstencentrum hadden Julien zo goed en zo kwaad als het ging aangekleed. Detail: hij had zijn schoenen al jaren niet meer aangehad en raakte er niet meer in. Dan maar op zijn pantoffels. De hoofdverpleegster drukte er op dat Julien zeker niet kon stappen en zeker niet mocht uitstappen uit de wagen. Eens op Schoonselhof aangekomen fleurde Julien helemaal op. We lapten al vlug de orders van de hoofdverpleegster aan onze laars, Julien aan zijn pantoffels, en stapten drie/vier keer uit tot groot genoegen van Julien. Hij wist honderduit te vertellen over hoe het in zijn tijd in zijn werk ging en was de gelukkigste mens van Hoboken op dat moment. Met een minieme inspanning kon ik die man een geweldige dag bezorgen. Het ga je goed, Julien!

 (Jacques Buermans)