Schoonselhof Jozef Cailliau was brigadier bij de douanen. Oostende 5 - 4 - 1875 / Antwerpen 21 - 11 - 1952 Jozef Cailliau Het grafmonument voor Jozef Cailliau bevond zich op perk C  maar werd geruimd.