Schoonselhof Antwerpen 17 - 1 - 1900 / Antwerpen 24 - 5 - 1975 Nicolaus Cardon Het grafmonument voor Nicolaus Cardon bevindt zich op perk W 1, rij A, graf 05.

Nicolaus Cardon was winkelier.