Schoonselhof Louis Ceulemans was beheerder van het Kolenverbond. Antwerpen 10 - 2 - 1880 / Antwerpen 17 - 8 - 1943 Louis Ceulemans Het grafmonument voor Louis Ceulemans bevindt zich op perk R - B, graf 02.