Schoonselhof Antwerpen 5 – 12 - 1921 / Brasschaat 22  - 9 – 2018 Josée Clauwens Josée Clauwens werd begraven  op perk W 2, rij 12, graf 25.

Over Josée Clauwens kon geen informatie gevonden worden. Wel is haar grafmonument zonder meer als zeer origineel te omschrijven.