Schoonselhof Victor Collin was letterkundige. Antwerpen 10 - 3 - 1876 / Antwerpen 4 - 8 - 1901 Victor Collin Het grafmonument voor Victor Collin bevindt zich op perk Y, rij 21, graf 24.