Schoonselhof Gent 4 - 10 - 1811 / Antwerpen 26 - 10 - 1890 Casimir Coquilhat Het grafmonument voor  Casimir Coquilhat bevindt zich  op perk Z1, rij 08, graf 02.