Schoonselhof Antwerpen 2 - 6 - 1883 / Antwerpen 7 - 2 - 1956 Amelie Cordiez Het grafmonument voor Amelie Cordiez bevindt zich op perk W, rij C, graf 23.

Amelie Cordiez was bediende.