Schoonselhof Karel Adriaenssens was jeugdschrijver. Hij was eveneens voorzitter van Diesterweg. Antwerpen 5 - 8 - 1865 / Antwerpen 7 - 3 - 1935 Karel Adriaenssens Het graf voor Karel Adriaenssens bevond zich op perk W2  maar werd intussen geruimd.