Schoonselhof Jozef Aerts was sigarenfabrikant. Antwerpen 5 - 1 - 1829 / Antwerpen 28 - 5 - 1883 Jozef Aerts Het grafmonument voor Jozef Aerts bevindt zich op perk Z 1, rij 17.