Schoonselhof Sophia Albers, weduwe Fasting, was rentenierster. 9 - 7 - 1837 / 27 - 4 - 1907 Sophia Albers Het grafmonument van Sophia Albers bevindt zich op perk Z1, rij 08.