Schoonselhof Antwerpen 12 - 9 - 1876 / 5 - 10 - 1954 Flor Alpaerts Het grafmonument van Flor Alpaerts bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen.