Schoonselhof Karel Lodewijk Angermille was Vlaams journalist en schrijver. Hij schreef “de toren van Antwerpen”, “Verlooy, de eerste flamingant”, “Jan Frans Willems”, “Beknopte geschiedenis der Vlaamse Beweging” en “Van Antwerpen tot Antwerpen”. Antwerpen 27 - 10 - 1873 / Antwerpen 14 - 11 - 1938 Karel Lodewijk Angermille Het graf voor Karel Lodewijk Angermille bevond zich op perk S maar werd intussen geruimd.