Schoonselhof Haarlem 4 - 9 - 1949 / Antwerpen 30 - 3 - 2001 Maarten Baan Het grafmonument voor Maarten Baan bevindt zich op perk J, rij C2 van de Israëlitische of  joodse afdeling.