Schoonselhof Paul Baelde, doctor in de rechten, werd een gereputeerde advocaat. Hij was ook schepen in Antwerpen. Als volksvertegenwoordiger verdedigde hij de belangen van de Antwerpse haven Antwerpen 7 - 2 - 1878 / 22 - 9 - 1953 Paul Baelde Het grafmonument voor Paul Baelde bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.