Schoonselhof Lucia Barouh was rentenierster. Constantinopel 5 - 4 - 1904 / Antwerpen 30 - 8 - 1928 Lucia Barouh Het grafmonument voor Lucia Barouh bevindt zich op perk I, Noord.