Schoonselhof Antwerpen 23 - 9 - 1880 / Wijnegem 3 - 11 - 1950 Edwin Bence Het grafmonument van Edwin Bence bevindt zich op perk Y, rij 24.  Voor het grafmonument een bloembak met vrijmetselaarssymbolen.  Bence was aangesloten bij een Schotse loge en nadien bij Les Elèves de Thémis.

Edwin Bence was zeevarende. Tijdens Wereldoorlog I was hij Lieutenant Commander bij de Britse Royal Navy.  Tijdens Wereldoorlog II werd hij weggevoerd als politiek gevangene.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.