Schoonselhof Antwerpen 10 - 7 - 1869 / Antwerpen 31 - 7 - 1893 Ernestus Berdolt Het grafmonument voor Ernestus Berdolt bevindt zich op perk Z 1, rij 18. Ernestus Berdolt was klerk.