Schoonselhof George Philippe Berdolt was voorzitter van de Handelskamer en van de “Banque Populaire”. Mainz 15 - 7 - 1821 / Antwerpen 20 - 9 - 1881 George Philippe Berdolt Het grafmonument voor George Philippe Berdolt bevindt zich op perk Z 1, rij 18.