Schoonselhof Julien Berthier was hoofd van de 9de directie van de stad Antwerpen. Antwerpen 28 - 1 - 1901 / Antwerpen 21 - 4 - 1963 Julien Berthier Het grafmonument voor Julien Berthier bevindt zich op eilandje GH.