Schoonselhof Antwerpen 10 - 7 - 1868 / 11 - 10 - 1950 Louis Bertrijn Het grafmonument voor Louis Bertrijn, zijn echtgenote Helena Bertrijn- De Dapper en hun dochter Margaretha Bertrijn bevindt zich op perk W2, Noord.