Schoonselhof Mercada Beruhiel was rentenierster. Constantinopel 15 - 11 - 1859 / Antwerpen 27 - 3 - 1931 Mercada Beruhiel Het grafmonument voor Mercada Beruhiel bevindt zich op perk I, rij F 1.