Schoonselhof Antwerpen 31 - 7 - 1892 / Antwerpen 14 - 1 - 1978 Leo Bervoets Het grafmonument voor Leo Bervoets bevond zich op perk 12A  maar werd geruimd.