Schoonselhof Karel Beukelaer was diamantslijper. Antwerpen 1 - 1 - 1855 / 11 - 6 - 1919 Karel Beukelaer Het grafmonument voor Karel Beukelaer bevindt zich op perk Y, rij 26.