Schoonselhof Johannes Binders was houder van een koffiehuis. Antwerpen 26 - 8 - 1844 / Antwerpen 8 - 10 - 1896 Johannes Binders Het grafmonument voor  Johannes Binders bevindt zich  op perk Y, rij 11.