Schoonselhof Victor Biscops was fabrikant. 8 - 8 - 1840 / Ginniken en Bavel 16 - 12 - 1914 Victor Biscops Het grafmonument voor Victor Biscops bevindt zich op perk Y, rij 02.