Schoonselhof Henri Block was bouwmeester. Antwerpen 2 - 8 - 1859 / 8 - 8 - 1927 Henri Block Het grafmonument voor Henri Block bevindt zich op perk H.