Schoonselhof Antwerpen 25 - 1 - 1851 / 26 - 5 - 1912 Jan Blockx Het grafmonument voor Jan Blockx  op perk Y, rij 6, werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.